Τι σημαίνει στηρίζω τη σκηνή; Αρχικά πώς ορίζουμε τη σκηνή; Και τι δικαιώματα και τι υποχρεώσεις έχει ο καθένας από...